HR-konsultointipalvelut

HR-konsultointipalvelut liittyvät kasvavan yrityksen tärkeimpiin prosesseihin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kokeneena henkilöstöpäällikkönä en voi korostaa tätä asiaa riittävästi. Yritys voi menettää ammattitaitoisesti rekrytoidun henkilön arvokkaan panoksen yritykselle, mikäli perehdytys hoidetaan väärällä tavalla. Yrityksen epäonnistunut viestintä voi johtaa henkilöstöä tekemään yrityksen liiketoiminnan kannalta vääriä asioita. Nämä asiat johtavat siihen, että yritys ei saavuta tavoitteitaan ja usein tämän syyt jäävät hämärän peittoon. Pahimmillaan yrityksen johdolta jäävät huomaamatta heidän lakisääteiset oikeudet ja velvollisuudet, joita selvitetään myöhemmin käräjillä.


Kasvavan ja menestyvän yrityksen merkki on jatkuva panostus henkilöstön kehittämiseen, mutta ennen kaikkea varmistaa, että yrityksen henkilöstö tietää mitä heiltä ensisijaisesti odotetaan. Tämä on asia, joka ei vaadi yritykseltä oikein tehtynä suuria rahallisia panostuksia ja sen takia tähän sijoitettu aika ja raha tuottaa yritykselle kaikkein suurimmat hyödyt. Näin toimiessaan yrityksen johto voi luottaa siihen, että yrityksen työntekijät tekevät yrityksen menestymisen kannalta oikeita asioita.

Olen osallistunut yrityksen HR-prosesseihin aina rekrytoinnista alkaen henkilöstön työsopimusten tekoon, uusien kandidaattien perehdytysten laadintaan ja käytännön perehdytyksen hoitamiseen sekä kehittämiseen, työn ja työntekijöiden toimenkuvien laadintaan sekä kehittämiseen, henkilöstön koulutukseen ja kouluttamisen kehittämiseen,  työterveyshuollon sopimusten neuvottelemiseen ja kilpailuttamiseen sekä toiminut asiakkaiden puolesta päivittäisenä yhteyshenkilönä työterveyshuoltoon päin.

Näiden lisäksi olen kouluttanut yritysten henkilöstöä kehityskeskusteluprosessin toteuttamisessa ja käytäntöön viemisessä sekä kehittämisessä. Olen myös kouluttanut yritysten esimiehiä sekä yrityksen muuta henkilöstöä erilaisissa henkilöstöön liittyvissä asioissa ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

Yritysten sisäinen viestintä ja sen onnistunut hoitaminen on erittäin lähellä sydäntäni ja olenkin osallistunut asiakkaideni sisäisen viestinnän kehittämiseen. Olen ollut kehittämässä yritysten sisäverkkoratkaisuja HR-näkökulmasta yrityksen muiden toimijoiden kanssa ja vastannut usean eri yrityksen sisäisistä HR-prosesseista aina henkilöstömateriaalin tuotantoon asti.

 

 

Lähetä minulle yhteydenottopyyntö HR-konsultointipalveluista allaolevalla lomakkeella niin palaan sinulle asiaan mahdollisimman nopeasti. Kun annat minulle mahdollisimman tarkkaa tietoa tarpeistasi ja tilanteestasi pääsemme asiassa pitkälle jo ensimmäisen keskustelumme aikana.  Yhteyshenkilön tiedot
  Yrityksen tiedot
  Taustatiedot

  Yhteyshenkilön nimi *

  Yhteyshenkilön puhelin *

  Yhteyshenkilön sähköposti *

  Yrityksen nimi *

  Yrityksen henkilöstön määrä *

  Yrityksen perustamisvuosi *

  Yrityksen päätoimiala *

  Yrityksen liikevaihto (euroissa)

  Kenelle yrityksessäsi HR-vastuu kuuluu? *

  Mitä HR:n osa-aluetta asiasi ensisijaisesti koskee? *